VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

DENNE AFTALE GÆLDER FOR REKLAME OG SERVICE AF ALLE PRODUKTER TILBUDT AF GARDENWELNESS24.DK

Venligst bemærk at alle vildmarksbade er håndlavede. I visse tilfælde kan speciallavede vildmarksbade blive produceret. Disse kan ikke returneres når ordren er bekræftet, fordi de håndlaves og ikke kan blive videresolgt. På forhånd tak for forståelse.


GardenWelness24.dk leverer i hele Europa, men leveringspriser varierer afhængigt af din placering.


Vi forbeholder os retten til at aflyse ordren såfremt levering ikke er mulig.


Vi forpligter os at levere varerne til kundens angivne adresse. Varerne leveres sædvanligvis af varevogn med en lift og kunden skal derfor klargøre pladsen til levering. For at positionere tønden rigtigt, skal 3-4 stærke mænd hjælpe til. Transportøren vil forsøge at levere efter eget skøn og det er derfor kundens eget ansvar at sørge for, at der er god plads. Gardenwelness24.dk kan ikke stilles til ansvar for transportørens uagtsomhed eller eventuelle skader på græs, blomsterbede eller indkørsler som er for smalle eller på anden måde kan vanskeliggøre leveringen.


Kunden skal informere firmaet om eventuelle adgangs vanskeligheder, som vi vil forsøge efterkomme så vidt muligt. Bemærk venligst, at i nogle tilfælde kan der påregnes merpris for dette.


Alle ekstraudgifter afholdt af GardenWelness24.dk til genlevering af hvilket som helst produkt, på grund af adgangs vanskeligheder, skal refunderes til GardenWelness24.dk af kunden.


Den oplyste leveringstid er vejledende og sædvanligvis mellem 2 til 6 uger fra ordrebekræftelse. Vi påtager ingen ansvar for forsinket levering.


Risikoen påtages af GardenWelness24 indtil levering og overgår til kunden ved levering. GardenWelness24 forbeholder sig retten til at hente sine ejendele og ved behov lukke sig ind på kundens lokalitet.


Varerne skal besigtiges og alle mangler eller skader meldt til firmaet inden for rimelig tid. Venligst bemærk, at speciallavede vildmarksbade ikke tages retur.


Garanti:

Vi tilbyder to års garanti.Følgende situationer er ekskluderingsgrundlag fra denne garanti:

  • Skade forårsaget af ukorrekt behandling, opbevaring, insallation, brug, modifikation eller reparation uden Gardenwelness24 autorisation.
  • Slitage.

Det er kundens ansvar at erstatte dele, som modtages i forbindelse med garantien.


Produkter af træ:

Du skal acceptere, at træ er naturligt materiale. Det er til forskel fra menneskeskabte materialer, da plankerne kan have knaster som vil variere. Som et naturligt produkt, vil træet reagere til ændringerne i fugtighed og temperatur. Det er helt normalt, og har ingen effekt på træet integritet eller stukturen træet er brugt i. Derfor vil revner og sprækker m.v. ikke blive dækket af garantien.


Varerne levered af GardenWellness24.dk er et naturligt produkt, og derfor vil der være lette variationer i farve, størrelse og vægt fra tid til anden. GardenWelness24.dk vil bestræbe sig for at holde disse variationer inden for visse grænser, men vil ikke garante kontinuitet mellem partier.


Ved levering, kan GardenWelness24.dk ikke stilles til ansvar:

  • Udenfor normale arbejdstider, weekender eller offentlige fridage
  • For ændringer forespurgt af kunden
  • For vedligeholdelse


Intet ansvar tages for:

  • Uanset ovenstående, er intet i disse vilkår og betingelser til formål for at begrænse dine rettigheder som forbruger, i henhold til lokal lovgivning eller andre lovmæssige rettigheder, som du måtte udelukkes fra, eller på nogen måde at begrænse vores ansvar over for dig for nogen mulig personskade eller andet som følge af vores uagtsomhed.
  • Tyveri på din lokalitet - medmindre forårsaget af vores uagtsomhed. er GardenWellness24.dk ikke ansvarlig for nogen fejllevering som følge af omstændigheder uden for kontrol inklusiv (men ikke begrænset til) strejke, terrorisme, krig, vejrforhold, valutaændringer, regeringsmæssige eller lovmæssige ændringer samt naturkatastrofer.

Venligst bemærk at specialordrer har ingen returret. Når ordren er bekræftet, er der ingen returnering fordi speciallavede vildmarksbade bliver produceret i hånd og ikke kan blive videresolgt. På forhånd tak for forståelse.

Disse vilkår og betingelser, sammen med vores nuværende priser, leveringsvilkår, kontaktinformationer og privatlivspolitik afgør hele vores aftale i forbindelse med levering af gods til dig fra os. Ingenting sagt af nogen salgsperson på vores vegne, skal forstår som en variation af disse vilkår eller en autoriseret repræsentation om arten eller kvaliteten af de varer vi har til salg.


Det skal bemærkes: Al arbejde udført af tredjeparter, inklusiv samling eller modifikationer, er ikke en del af denne kontrakt, medmindre faktureret af os, og skal aftaleindgås på en seperat mellem dig og tredjeparten. GardenWelness24 er ikke ansvarlig for hvilken som helst uautoriseret modifikation og andre dele, samt mulig udu.